Porady online dla przedsiębiorców - prawne-porady.com prawne-porady.com

Porady online dla przedsiębiorców - prawne-porady.com


https://prawne-porady.com/pages/Obsluga-prawna-przedsiebiorcow.html

Prawnicy, którzy prowadzą portal prawne-porady.com oferują wsparcie Zamawiającym oraz Wykonawcom w kwestii zamówień publicznych. Korzystający ze świadczeń mogą liczyć na pomoc podczas postępowania o udzielenie zamówienia, czy też już podczas jego realizowania. Wsparcie dla wykonawców może obejmować: analizę dokumentacji przetargowej, przygotowywanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, badanie poprawności ofert konkurencji, sporządzanie odwołań, przystąpień, skarg oraz opracowywanie umów konsorcjum i umów z podwykonawcami. To, że można skorzystać z tak wielu usług na pewno jest dobrze odbierane przez osoby, które tutaj korzystają z porad.

IBSolutions sp. z o.o.
Zygmunta Chmielewskiego 22a
70-028Szczecin
zachodniopomorskie
Tel.:
NIP: 9552540377
Strona: