Menu Marsz Mężczyzn 7

Patronat:

Centrum Kultury Jana Pawła II  Katolickie Radio Rodzina Wrocław Tygodnik NiedzielaCentrum Kultury Jana Pawła II

Trwanie we wspólnocie ocala życie

Trwanie we wspólnocie ocala życie

naradaW niedzielnym kazaniu ks. Stanisław "Orzech" Orzechowski odniósł się walki Izraela z Amalekitami z pierwszego czytania z Księgi Wyjścia. Stwierdził, że Izraelici zawdzięczali zwycięstwo... zespołowej pracy Jozuego, Mojżesza, Aarona i Chura. W dalszej części nawiązał do Wielkiej Pokuty i drodze do zwalczenia podziałów w narodzie Polskim. Na koniec, komentując chrzest Helenki, który odbywał się podczas mszy, podkreślił ogromną rolę włączenia do wspólnoty Kościoła, mówiąc nawet, że bycie we wspólnocie ocala życie.

Zapraszamy do odsłuchania całości!

Udostępnij