Menu Marsz Mężczyzn 7

Patronat:

Centrum Kultury Jana Pawła II  Katolickie Radio Rodzina Wrocław Tygodnik NiedzielaCentrum Kultury Jana Pawła II

Jak Trójca

Jak Trójca

naradaW logo VII Marszu Mężczyzn “w Jedności Zwycięstwo” wpisany jest symbol Trójcy Świętej - wzoru wspólnoty Osób oraz obrazu zwycięstwa. Znajduje ona bardzo wielu naśladowców na ziemi, a co więcej niesie dużo praktycznych i męskich wskazówek.

W Trójcy Świętej tym, który oddaje się cały, bez reszty, jest Bóg Ojciec. Syn Boży - Jezus Chrystus, przyjmuje całą tę godność, jest, aby następnie oddać wszystko z wzajemnością. Owocem tej wymiany jest Duch Święty. Nie jest on ani Synem ani Ojcem, ale jest Im równy co do godności. Jedność Trzech Osób Boskich jest tak ścisła, że stają się jednym Bytem - Trójjedynym Bogiem. Ten wzór miłosnego obdarowania osób płynie dla nas z obrazu Trójcy Świętej. Jak mężczyźni mogą go realizować w swoim życiu?

Pierwszą wspólnotą naśladującą Trójcę Świętą jest małżeństwo. O tym związku kobiety i mężczyzny czytamy w ewangelii św. Mateusza: “A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.” (Mt 19, 6). Małżeństwo jest najgłębszą komunią ludzi, którą spotykamy na ziemi. Żeby było to możliwe każdy młodzieniec musi wpierw opuścić swój dom rodzinny (por. Mt 19, 5). Dzięki temu może poznać siebie, swoje ograniczenia oraz zdolności i nauczyć się lepiej służyć innym. Dopiero wtedy może połączyć się z żoną, a bez odejścia od rodziców relacja małżeńska będzie niepełna, tak jak niepełna będzie dojrzałość mężczyzny. Z kolei wezwanie aby człowiek nie rozłączał tego co Bóg połączył, pozwala wyzbyć się konsumpcyjnego myślenia o małżeństwie (“jak coś się psuje to pora wymienić na nowe”). Natomiast wzywa mężczyzn, aby podjęli wysiłek naprawiania tego co funkcjonuje źle - dbać o jedność w małżeństwie, pracować nad komunikacją, wsłuchiwać się w oczekiwania żony i zaspokajać te, które są rzeczywistymi potrzebami. Trójcę tą tworzą oboje małżonkowie włączając do swojego małżeństwa Boga.

Kolejnym obrazem Trójcy na ziemi jest Rodzina. To w niej ojciec oddaje się cały swojej żonie, niczym Bóg Ojciec. Matka oddaje się cała z wzajemnością mężowi. Naśladuje w tym Jezusa Chrystusa. Owocem tej miłosnej wymiany są dzieci, które nie są ani ojcem, ani matką, jednak są im równe co do godności. Daje to cenne rady wychowawcze - małżonkowie, dbając o swoją więź, zapewniają dzieciom sposobność do zaistnienia i wzrostu. Przekazują najważniejsze wartości i pomagają dzieciom wejść w dorosłe życie. Ponadto niesie naukę, że dzieci nie są rodzicami - wymagają innego traktowania - ale jednocześnie zasługują od początku na pełen szacunek osoby ludzkiej. Pozwala to uniknąć patologi, gdy rodzice starają się wymusić na dzieciach konkretne postępowanie, np. starają się wybrać im ścieżkę zawodową, czy narzucić małżonkę. Pomaga tak wychowywać, aby w przyszłości wypuścić silne i zdolne dzieci, potrafiące przeciwstawić się trudnościom jakie niesie życie.

Trójca Święta znajduje również odzwierciedlenie w Kościele. Widać to, kiedy Jezus wstawia się za Nim, aby Bóg Ojciec zesłał Mu Ducha Świętego (por. J 14, 16). Owocuje to jednością w Kościele mimo prześladowań, tak jak opisano w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale. Arcykapłani próbowali powstrzymać apostołów przed głoszeniem dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. W tym celu postawili ich pod sądem. Podczas przesłuchania Duch Święty przemawiał przez Piotra z taką mądrością, tak że arcykapłani nie mogli znaleźć powodu do skazania apostołów. Po przesłuchaniu apostołów Kościół zbiera się i słucha co się wydarzyło. Następnie wierni “podnieśli jednomyślnie głos do Boga” aby uwielbiać Boga. Dalej czytamy: “Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”. Jest to przykładem dla współczesnych mężczyzn, aby jak święty Piotr otwierali się na działanie Ducha Świętego dla Bożej chwały. Gdy towarzyszy temu jedność, całe wspólnoty nieprzejednanie i z mocą głoszą Prawdę. Jedność dodaje odwagi i prowadzi do zwycięstwa nad biernością. Przez to pozwala zmieniać otoczenie, tak jak za czasów pierwszego Kościoła, kiedy Dobra Nowina szerzyła się na wszystkie narody.

Naśladując Trójcę Świętą, mężczyźni mogą odnosić zwycięstwa we współczesnym świecie. Ów wzór jedności uczy nas jak stworzyć trwałe małżeństwo, dobrze wychować dzieci i przemieniać otoczenie tak, aby było coraz bliższe Królestwu Niebieskiemu. Obyśmy i my podjęli trud tworzenia jedności dla Bożej chwały. Zgromadźmy się licznie na VII Marszu Mężczyzn “w Jedności Zwycięstwo” już 23.10.2016 r. we Wrocławiu i przemieńmy świat na lepsze!

Udostępnij