Menu Marsz Mężczyzn 7

Patronat:

Centrum Kultury Jana Pawła II  Katolickie Radio Rodzina Wrocław Tygodnik NiedzielaCentrum Kultury Jana Pawła II

Zwycięstwo dzięki jedności

Zwycięstwo dzięki jedności

W jedności zwycięstwo!

impet husarskiej chorągwiKończąc Rok Miłosierdzia wspominamy 333 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Katoliccy mężczyźni, z Bożą pomocą i łaską, odparli atak cywilizacji islamskiej na Europę. Zwycięstwo to do dziś wspominane jest z wielką chlubą. Dla nas współczesnych wierzących mężczyzn pielgrzymujących przez życie, maszerujących przez miasta, płyną z tej rocznicy wnioski i wyzwania.

Zanim zastanowimy się jakie, spójrzmy kto zdecydował, że udało się ocalić oblężony Wiedeń. Można zaryzykować twierdzenie, że nie doszłoby do tego zwycięstwa gdyby nie husaria. Owa ciężka jazda oprócz tego, że charakteryzowała się bardzo wysokim morale, regularnie doskonaliła się w ścisłej współpracy. Kto zapoznał się z techniką szarży husarskiej ten wie o czym mowa. Siłą decydującą był nie impet pojedynczego husarza, ale doskonałe zgranie całej chorągwi i wspólne uderzenie. Dać z siebie wszystko, ale nie osobno, tylko razem z pancernymi towarzyszami – taką wiadomość zdaje się przesyłają nam współczesnym husarze spod Wiednia.

Ponieważ to połączenie siły i wiary miało tak ogromny wpływ na losy naszego kraju i kontynentu, to trzeba ten fakt wziąć na warsztat, rozłożyć na czynniki pierwsze i odnieść do współczesności.

Jakie cechy i postawy kryją się za tym połączeniem siły i wiary? Z pewnością są nimi: umiejętność podporządkowania się, rozpoznawanie swojego miejsca w szeregu, poczucie obowiązku, świadomość zadań osobistych oraz wspólnego celu, a także szacunek dla porządku i miłość Ojczyzny. Do tego dochodzi niesamowita umiejętność współpracy i zaufania osobie stojącej z lewej i prawej strony. To wszystko składało się na budowę wyjątkowego szyku w przeszłości, jednocześnie jest świetną wskazówką dzisiaj dla nas. Wystarczy odrzucić z tego obrazu konie, zbroje, potężną tężyznę fizyczną i doskonałe zdrowie. Dziś nie mieczem z żelaza lecz mieczem Słowa przychodzi nam wojować.

Odbudujmy więc ten piękny etos współczesnymi metodami, aby stoczyć teraźniejsze boje. Niech góry naszego lenistwa, braku odwagi, narzekania i słabej mentalności zostaną usunięte przez naszą wiarę.

Wierzący mężczyźni Wrocławia, stańmy razem 7-my raz i dajmy świadectwo. Pokażmy siłę i wiarę. Na co dzień chodzimy swoim ścieżkami i toczymy osobiste boje. Jednak przychodzi moment, gdy musimy podjąć wspólnie szarżę. Szarżę na miasto Wrocław. Od naszej liczby, siły, odwagi i wiary zależy ilu wrogów odeprzemy. Jaką atmosferę wywalczymy naszemu miastu. Jakie informacje o naszym mieście będą płynęły ze środków masowego przekazu. To wszystko zaś możemy uczynić tylko z Bożą pomocą, której możemy być pewni.

Udostępnij