Menu Marsz Mężczyzn 6

Patronat:

Centrum Kultury Jana Pawła II  Katolickie Radio Rodzina Wrocław Tygodnik Niedziela
Rada Nowej Ewangelizacji    Centrum Kultury Jana Pawła II  Centrum Kultury Jana Pawła II

Godność Zwycięzcy

Godność zwycięzcy

Marsz Mężczyzn 6

„Ojciec Niebieski nie jest zmartwiony tym, że nic nie jesteś wart, że jesteś najbardziej zatwardziałym i okrutnym grzesznikiem. Dla Niego liczy się to, że jesteś Jego synem. Synem grzesznym, brudnym, gniewnym, brutalnym, jak syn marnotrawny, który się oddalił i wydał cały majątek, ale dla Niego nic z tego nie jest ważne. Jesteś cenny w Jego oczach. Dla Niego liczy się tylko to, że jesteś Jego dzieckiem! Dla Niego ważny jest każdy z nas.” (o. Antonello).

Nasz los nie jest Bogu obojętny. Dlatego, by nam pomóc, daje przykazania: „Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych” (Mk 12,29-31). To co Bóg mówi słuchaj i powtarzaj sobie, bo ze słuchania Słowa Bożego, Bożych wezwań rodzi się pragnienie działania; często rodzi się też wiara.

Tę wiarę mężczyzna ugruntowuje w swych zmaganiach życiowych i sporach z Bogiem, bo ma harde serce i niełatwo jest mu przyjąć Boże słowo, każde Boże słowo. Bóg zna męskie serce i wie jak postępować, wiec woła: „Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie.” (Iz 1,18). Zatem Bóg mówi, ni mniej ni więcej: - kłoć się ze Mną, przedstawiaj swoje argumenty, żale i trudności,  a Ja cię nie odrzucę, nie potępię, ale będę ciebie przekonywał i wyjaśniał. Chce, byś to przyjął całym sercem, byś wygrał swoje życie, bo zależy mi na tobie.

W krótkich słowach Bóg pokazuje taktykę zwyciężania tu na ziemi i zdobycia Królestwa Niebieskiego. "Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!" (Iz 1,16-17).

To są dosłownie zbawienne słowa. Najlepsza broń na złego. Bóg chce byś był tak samo miłosierny jak On. Byś poznał radość dawania i radość sprawiedliwości. To są słowa na wagę wstępu do życia wiecznego.

Bóg daje słowa życia, bo zależy Mu na tobie, bo wie, że bez Niego nic nie możesz uczynić. On sam nas stworzył i nazwał swoimi dziećmi. "Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.” pisze św. Leon Wielki o naszym wyzwoleniu, które Bóg uczynił z miłości, przez ofiarę swego Syna.

Ta miłość jest tak wielka, że niesie ci wolność, byś i ty mógł kochać.
Ta miłość jest tak wielka, że wybaczy wszystko jeśli tylko poprosisz.
To Boże miłosierdzie. Jest dla każdego. Bóg jest stały w łaskawości i przebaczeniu, wierny temu co raz ustanowił i obiecał. Bóg cię tym obdarowuje i czeka na ciebie. A na co ty czekasz?

Bóg potrzebuje ciebie, potrzebuje wojowników. Wojownik słucha swego Pana. Nie słucha innych, ale jest posłuszny Bogu. Jeśli masz wiarę zaufaj Mu, „gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo.”(Pwt. P 20,4). Niech On nas prowadzi, bo jest miłosierny i kocha swych synów. To my jesteśmy Jego synami - Synami Miłosierdzia. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" (Rdz 1,27). Wyposażył nas we wszystko co potrzebne, by zwyciężać ten świat. „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.” (1J 5,4).

Zwycięzcami są ci, którzy pracują nad sobą i nie poddają się, walczą jak długo trzeba, aż odniosą zwycięstwo. Zostałeś stworzony by zwyciężać. A zwycięstwo przychodzi, gdy walczysz o to, do czego cię Bóg powołał. Tego nikt za ciebie nie zrobi.

Ta walka nie zawsze jest łatwa, dlatego dał nam Bóg swego Syna – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12,2).   „A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1J 5,5). Zwycięzcy Bóg obiecuje najwyższą godność -  godność zwycięzcy. Obiecuje, że „Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie.” (Ap 3,21).

 

Udostępnij