Patronat Medialny:

Centrum Kultury Jana Pawła IIKatolickie Radio Rodzina WrocławTygodnik NiedzielaDiecezja Włocławska

Pierwszy Marsz Mężczyzn

Gotów na marsz?

"Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła". List do Efezjan rozdział 6 werset 11.
 
Chrześcijańscy rycerze przed walką często klękali przed znakiem krzyża umieszczonym na rękojeści swojego miecza. Ten gest znajduje swoje odzwierciedlenie również w sztuce współczesnej, w kinomatografii. Między innymi w filmie "Templariusze. Miłość i krew" widzimy rycerzy klękających przed walką. Szykowali się oni w ten sposób do bitwy z muzułmańskimi oddziałami pod dowództwem Saladyna, nadciągającymi do murów świętego miasta Jerozolimy.

Doskonale wiedzieli, że potyczka nie rozgrywa się na piaskach pustyni, ale w ich sercach. I nie chodzi tu o metaforę muzułmanów jako złych duchów, ale o faktyczną walkę duchową, która toczyła się w duszy każdego rycerza.
 
Jak pisał św. Paweł w liście do Efezjan "nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich." List do Efezjan rozdział 6 werset 12.

Niesie to ciągle aktualne przesłanie! Walka toczy się o dusze mieszkańców naszego miasta i naszej Ojczyzny, a bitwy rozgrywają się każdego dnia, w naszych domach, miejscach pracy, w środkach masowego przekazu, w internecie, czy w polityce.
 
Niebawem kolejna potyczka tej permanentnej wojny rozegra się na ulicach wrocławskiego Rynku. Zadbaj, drogi czytelniku, na wzór średniowiecznych templariuszy, o odpowiednie przygotowanie do niej.

Masz do dyspozycji potężne środki, jak modlitwa, jałmużna, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Niech Twoją ostoją będzie Eucharystia, a pokrzepieniem Spowiedź Święta. Zapraszam cię byś przyłączył się również do postu prowadzonego przed marszem!
 
Załóż na siebie pełną zbroję Bożą, abyś w dzień zły zdołał się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystkie pokusy (por. Ef 6,13). Oprzesz się pysze i nie dotknie się zwątpienie ani rozpacz.

Pamiętaj w modlitwie o braciach, którzy stają wraz z Tobą na duchowym polu bitwy. I to nie tylko fizycznie, podczas 3 Marszu Mężczyzn, ale także, złączeni w Kościele, dzień w dzień pokonujący zakusy złego ducha. Złączmy nasze starania i wysiłki pewni nagrody w Niebie oraz zwycięstwa i błogosławieństwa na ziemi.

Udostępnij