Patronat Medialny:

Centrum Kultury Jana Pawła IIKatolickie Radio Rodzina WrocławTygodnik NiedzielaDiecezja Włocławska

Pierwszy Marsz Mężczyzn

Projekt Filmowy

marszmediaZakończona została produkcja programów o idei Marszu Mężczyzn. Na kilka dni przed marszem w 2012 r. światło dzienne ujrzały trzy ostatnie odcinki tego cyklu. Odpowiadają one na pytania, „Dlaczego marsz samych mężczyzn”, „Czy Marsz Mężczyzn zmieni moje miasto?” i „Czy Bóg chce Marszów Mężczyzn”.

Przypomnijmy, wcześniej podejmowanymi tematami były takie kwestie: „Marsz Mężczyzn – idea powstania”,
„Czy Kościół Katolicki to Kościół Żeńsko-Katolicki?”, „Czy możliwe jest połączenie Bożego mężczyzny i silnego mężczyzny?”, „Jaka jest natura kobiety i mężczyzny – męskim okiem widziane” oraz „Sojusz Bożych mężczyzn – potrzeba zjednoczenia”.

Programy upubliczniane były cyklicznie, choć nieregularnie, w internecie. Budziły one różne komentarze. Reakcje można z grubsza podzielić na dwie grupy. Pierwsza liczniejsza była to grupa reakcji pozytywnych. Patrzących na istotę projektu, dobre chęci osób zaangażowanych, czy zidentyfikowane intencje. Czasami gratulacje.

Drugą grupą reakcji były postawy niezrozumienia. Czasami podszyte obawą, jakoby coś miały stracić na tym projekcie kobiety. Cienia takiej intencji nigdy nie było, wręcz przeciwnie, towarzyszy nam przekonanie, że mężczyzna o zdrowej tożsamości jest dla kobiety kimś o wiele bardziej wartościowym.

Pojawiły się również krytyczne oceny niektórych wypowiedzi. Dodać należy, że niekiedy odczytane w sposób wyrwany z kontekstu innych wypowiedzi danego odcinka.

Wywołane reakcje są zrozumiałe. Ten projekt nie był wymyślony w sposób kompletny przed rozpoczęciem realizacji. Nie było zamierzonego scenariusza. Mężczyźni wypowiadający się nie byli uprzedzeni co do treści pytań, zaś odpowiedzi innych uczestników programu poznawali dopiero podczas publikacji nagranego materiału.

Ten projekt był więc żywiołową próbą utrwalenia tego co się wydarzyło podczas marszu w 2011 r.. Zapisem stanu umysłów, emocji, wrażeń, intencji i rozeznania wielu mężczyzn, którzy uczestniczyli w tamtym marszu oraz wyrazili swoje poparcie na kolejny.
 
Charakterystyczną sprawą której nie sposób pominąć jest to, iż przeważająca część wypowiedzi w poszczególnych tematykach była bardzo zbieżna, niekiedy tożsama i to bez względu na dzielące ich różnice. Stało się to powodem umocnienia i potwierdzeniem tej idei.

Projekt był odważnym skokiem w nie do końca znaną rzeczywistość, mając w posiadaniu jedynie część koniecznych kompetencji. Nierzadko dopiero podczas poszczególnych etapów prac, doświadczaliśmy tego z czym się mierzymy.

Oddając ten zapis video w ręce widzów wierzymy, że przedstawione wypowiedzi mężczyzn, z uwzględnieniem głosu biskupa Andrzeja Siemieniewskiego staną się inspiracją i zachętą do wiary w żywego Chrystusa, osobistych nawróceń i doświadczenia osobistej relacji z Bogiem.
 
Podziękowania za wszelkie zadowolenie i za dobre owoce wynikłe z oglądania programów należą się naszemu Królowi Jezusowi Chrystusowi.

Projekt przechodzi do historii, a my otwieramy się na Ducha św. oczekując kolejnych inspiracji.

Udostępnij