Marsz Mężczyzn VIII - nie odbędzie się

Panowie Bracia

W tym roku Marsz Mężczyzn nie odbędzie się, ale niech to będzie okazją do spojrzenia wstecz. 

Przez kolejne 7 lat spotykaliśmy się, by wspólnie manifestować swoją jedność i przywiązanie do naszej wiary w Jezusa Chrystusa na ulicach Wrocławia. Spotykaliśmy się na Eucharystii, by po niej, umocnieni Słowem Bożym, Jego Ciałem i Krwią, świadczyć o naszej determinacji w wierze i pragnieniu naśladowania Jezusa mieszkańcom miasta. Po tych 7 latach jest czas by pójść i głosić Dobrą Nowinę dalej, być przykładem w swoich środowiskach i w swoich rodzinach.

Przypomnijmy sobie tematy naszych marszy:
1. Marsz Mężczyzn w obronie życia 2010
2. Marsz Mężczyzn odważnie ku prawdzie 2011
3. Marsz Mężczyzn mocni wiarą 2012
4. Marsz Mężczyzn wierni Bogu wierni rodzinie 2013
5. Marsz Mężczyzn wolni i odpowiedzialni w Jezusa 2014
6. Marsz Mężczyzn synowie miłosierdzia 2015
7. Marsz Mężczyzn w jedności zwycięstwo 2016
 
Misją Marszu Mężczyzn jest "jednoczenie i aktywowanie mężczyzn w Kościele Katolickim wokół żywego Jezusa [... oraz] opowiedzenie się w kluczowych kwestiach życia społecznego w zgodzie z fundamentalnymi dla chrześcijaństwa prawdami moralnymi".
 
Misję tę realizowaliśmy przez kolejne lata. Przez ten czas dotarliśmy z nią do wielu mężczyzn nie tylko z Wrocławia. Ale, aby do czegoś dojść, trzeba było wyruszyć w drogę. W tę drogę wyruszyliśmy w 2010 roku. Wtedy temat aktywowania mężczyzn, początkowo praktycznie nieistniejący w przestrzeni publicznej, zaczął się pojawiać. Zaczęły być poruszane w mediach i literaturze właśnie tematy tożsamości mężczyzny i jego roli w społeczeństwie, a szczególnie w rodzinie i Kościele.
Przez kilka lat towarzyszyły nam Marsze Mężczyzn w Tarnowie, a niedawno, bo 16 czerwca 2017, katolicy z diecezji bydgoskiej wzięli udział w marszu mężczyzn dając tym samym świadectwo, że mężczyźni są w Kościele żywo obecni.
 
Wszystkie marsze poruszały ważne kwestie społeczne dając w nich uczestnikom jednoznaczne odpowiedzi i wskazówki postępowania oparte na słowie Bożym, zgodne z moralnością, wiarą i poczuciem patriotyzmu, bowiem, by rozumnie postępować, sam rozum nie wystarcza.
Pokazywaliśmy mądrość wiary i nauki Kościoła. Demaskowaliśmy fałsze i głupotę ideologii konsumcjonizmu i poprawności politycznej.
Ale co ważniejsze przenieśliśmy imię Jezusa w przestrzeni publicznej przez najcięższe lata narastającego zakłamanego liberalizmu i libertynizmu oraz oszalałej ideologii gender, niszczącej nie tylko zdrowe społeczeństwo, ale i zdrowy rozsądek.
 
Jeszcze jest wiele wyzwań przed nami. Treści głoszone w kolejnych Marszach Mężczyzn mają nas wspierać i umacniać na przyszłe zadania i napotykane trudności. Sprawiać, że będziemy mądrzejsi, będziemy lepiej wypełniać swoje męskie powołanie w małżeństwach, rodzinach i środowiskach, wnosząc w nie lepiej zrozumiane wartości chrześcijańskie i będziemy gotowi do walki w obronie wiary, we wszystkich dziedzinach. Bowiem wiara przenika całe nasze życie.
 
Bóg błogosławił naszemu przedsięwzięciu, obdarzał męstwem i umacniał w wierności tak, że mogliśmy wspólnie przeżyć te siedem marszy. Dziękujemy za nie Bogu Wszechmogącemu.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wszystkich Marszy Mężczyzn - inicjatywy niespotykanej w Polsce. Dziękujemy za odwagę manifestowania swojej wiary na ulicach Wrocławia, za odwagę proklamowania Słowa Bożego, za świadectwo jedności, męskiej jedności i docenianie wagi i konieczności kształtowania męskich charakterów, męskich postaw i sposobu myślenia o byciu mężczyzną, prawdziwym mężczyzną, mężczyzną naśladującym Jezusa.
 
Dziękujemy wszystkim wspólnotom, które od pierwszego marszu w 2010r brały aktywny udział w organizacji i pełnionych posługach. Począwszy od tych, którzy rozlepiali plakaty, nosili transparenty i nagłośnienie, przez tych, którzy propagowali ideę Marszy, byli ambasadorami Marszu, aż po tych, którzy głosili orędzia i prowadzili modlitwy oraz konferansjerkę przy mikrofonie.
"Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec." (J 12,26)
 
Dziękujemy biskupom z naszej diecezji za popieranie i wspieranie tej inicjatywy oraz za ich udział w Eucharystii i samym przemarszu.
Wszystkim kapłanom  którzy byli z nami od początku, kapłanom głoszącym nam Słowo Boże w kazaniach i tych, często niewidocznych, ale spełniających nie mniej ważną, a może ważniejszą posługę, w konfesjonałach. Bóg zapłać.
 
Wszystkich uczestników Marszów niech Pan Bóg błogosławi i prowadzi napełniając serca mocą Ducha Świętego.

Udostępnij
Patronat:

Centrum Kultury Jana Pawła II  Katolickie Radio Rodzina Wrocław Tygodnik Niedziela  
Rada Nowej Ewangelizacji    Centrum Kultury Jana Pawła II  Centrum Kultury Jana Pawła II